Stomatologia Cyfrowa

Szukaj:

Cyfrowe wyciski 130 zł
Cyfrowe projektowanie uśmiechu 700 zł
Wax-up z drukarki 3D 550-700 zł
Mock-up z drukarki 3D 550-700 zł
Cyfrowy szablon chirurgiczny z drukarki 3D 700-1800 zł
Modele diagnostyczne z drukarki 3D 220 zł
Szyna relaksacyjna z drukarki 3D 600 zł
Nakładki wybielające z drukarki 3D 600 zł
Korona tymczasowa CAD/CAM FREZOWANA 1100 zł

Implantologia Cyfrowa

Konsultacja implantologiczna (do 45 min.) 150 zł
Pisemny plan leczenia implantologicznego 100 zł
CBCT (szczęka lub żuchwa) 190 zł
Pakiet implantologiczny (CBCT 1 łuk, plan leczenia + konsultacja) 400 zł
Implant STANDARD
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 700 zł
Wszczepienie implantu klasy standard 2200 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca 300 zł
Korona porcelanowa z łącznikiem tytanowym 2500 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze STANDARD 5700 zł
Implant OPTIMUM
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 700 zł
Wszczepienie implantu klasy standard 2500 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca 300 zł
Korona cyrkonowa przykręcana z łącznikiem tytanowym 3000 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze OPTIMUM 6500 zł
Implant PREMIUM
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 700 zł
Wszczepienie implantu klasy premium (Nobel, Straumann) 3100 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca 400 zł
Korona cyrkonowa na implancie z łącznikiem tytanowym 3300 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze PREMIUM 7500 zł
Implant PREMIUM +
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 700 zł
Wszczepienie implantu klasy premium (Nobel, Straumann) 3100 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca (protokół wyłaniania dziąsła) 450 zł
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie z łącznikiem cyrkonowym 3900 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze PREMIUM + 8150 zł
All-on-4 (natychmiastowa odbudowa całego łuku zębowego na 4 implantach) od 23 000 zł
All-on-6 (natychmiastowa odbudowa całego łuku zębowego na 6 implantach) od 26 000 zł
Most porcelanowy 12 pkt. oparty na 4 lub 6 implantach (cena za sam most) od 20 000 zł
Most cyrkonowy 12 pkt. oparty na 4 lub 6 implantach (cena za sam most) od 25 000 zł
Most tytanowy frezowany z indywidualnie cementowanymi koronami od 34 000 zł
Proteza wsparta na 2 implantach (cena za 2 implanty+protezę) od 9500 zł
Proteza wsparta na 4 implantach (cena za 4 implanty + protezę) od 15000 zł
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D 700-1800 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego z augmentacją zębodołu od 1400 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego z augmentacją zębodołu od 1500 zł
Sterowana regeneracja kości (GBR) - 1 okolica od 1800 zł
Łącznik indywidualny od 1000 zł
Odtworzenie strefy dziąsła wokół implantu 1200-1500 zł
Korony na implantach
Korona tymczasowa PMMA na implancie od 1100 zł
Korona porcelanowa przykręcana na implancie z łącznikiem tytanowym od 2500 zł
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie z łącznikiem tytanowym od 3000 zł
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie z łącznikiem cyrkonowym od 3500 zł

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia bez bólu (ekstrakcje atraumatyczne, protokół Minimalnie Inwazyjna Chirurgia)
Ekstrakcja atraumatyczna zęba jednokorzeniowego z augmentacją 1400 zł
Ekstrakcja atraumatyczna zęba wielokorzeniowego z augmentacją 1500 zł
Ekstrakcja atraumatyczna zęba zatrzymanego z PRF (ósemka zatrzymana) od 1200 zł
Ekstrakcje zębów standardowe
Konsultacja chirurgiczna (do 15min.) 70 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 270 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 380 zł
Ekstrakcja ósemki niezatrzymanej 400-500 zł
Ekstrakcja zęba zatrzymanego ( ósemka zatrzymana) 700-1000 zł
Ekstrakcja skomplikowana zęba zatrzymanego – wycena indywidualna
Szycie zębodołu 50 zł
Dodatkowa ampułka znieczulenia 40 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 400 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego z biomateriałem od 1600 zł
Plastyka wędzidełka (wykonywana laserem) 500-700 zł
Resekcja zęba jednokorzeniowego (bez biomateriału) 600 zł
Resekcja zęba wielokorzeniowego (bez biomateriału) 700 zł
Hemisekcja zęba 550 zł
Nacięcie ropnia 200 zł
Zdjęcie szwów założonych w innym gabinecie 70 zł
Biostymulacja laserem (w cenie 3 zabiegi) 250 zł
Chirurgia odtwórcza
Augmentacja materiałem kościo-zastępczym od 1200 zł
Sterowana regeneracja kości (GBR) 1800-2100 zł
Podniesienie dna zatoki (Sinus lift) metodą zamkniętą 2500 zł
Podniesienie dna zatoki (Sinus lift) metodą otwartą 5000-7000 zł
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego od 1600 zł
Skomplikowane odbudowy atroficznego wyrostka zębodołowego - cena ustalana indywidualnie na podstawie szczegółowego badania CBCT oraz oceny warunków w jamie ustnej.

Stomatologia zachowawcza

Porada stomatologiczna (do 15min.) 70 zł
Znieczulenie 50 zł
Opatrunek zwykły 70 zł
Opatrunek leczniczy 150 zł
Wypełnienie glassjonomerowe 200 zł
Koferdam 50 zł
Pokrycie bezpośrednie MTA 200 zł
ICON – usuwanie odwapnień (białych plam) 250 zł /ząb
Bonding (planowany cyfrowo) 750 zł /ząb
Wypełnienia kompozytowe:
1. Małe 260 zł
2. Średnie 320 zł
3. Duże 360 zł
4. Odbudowa korony zęba 450 zł
5. Inlay, onlay, overlay bezpośreni 500 zł
6. Odbudowa korony zęba na 1. włóknie szklanym 700 zł
7. Odbudowa korony zęba na 2. włóknach szklanych 750 zł
Wypełnienia w odcinku estetycznym
1. Małe 270 zł
2. Średnie 330 zł
3. Duże 370 zł
4. Licówka kompozytowa z ręki 550 zł
Dopłata za użycie materiału Enamel 80 zł

Profilaktyka

1. Scaling 170 zł
2. Piaskowanie 170 zł
3. Fluoryzacja 120 zł
4. Pakiet higienizacyjny (scaling + piaskowanie + fluoryzacja) 320 zł
5. Lakowanie 150 zł

Endodoncja mikroskopowa

Konsultacja endodontyczna (do 20min.) 70 zł
Leczenie endodontyczne pierwotne na jednej wizycie pod mikroskopem Carl Zeiss (w cenie
leczenia nie jest zawarta odbudowa zęba)
ząb 1. kanałowy 680 zł
ząb 2. kanałowy 900 zł
ząb 3. kanałowy 1200 zł
ząb 4. kanałowy 1500 zł
Leczenie na dwóch i więcej wizytach
Wypełnienie czasowe 100 zł
Rewizja leczenia kanałowego (re-endo) pod mikroskopem Carl Zeiss
ząb 1. kanałowy 850 zł
ząb 2. kanałowy 1050 zł
ząb 3. kanałowy 1590 zł
ząb 4. kanałowy 1800 zł
Usługi dodatkowe
Zamknięcie perforacji materiałem MTA 170-280 zł
Odbudowa ściany do leczenia kanałowego 150-200 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 200-400 zł
Zdjęcie korony 200 zł
Usunięcie złamanego narzędzia 300-500 zł
Użycie koferdamu 50 zł
Leczenie zęba przez koronę (dodatkowo do ceny leczenia endodontycznego) 150 zł

Protetyka cyfrowa

Konsultacja protetyczna (do 15min.) 70 zł
Plan leczenia protetycznego 100 zł
Korona cyrkonowa ząb trzonowy lub przedtrzonowy (6,7,5) 1700 zł
Korona cyrkonowa w strefie estetycznej (1,2,3,4) 1900 zł
Korona cyrkonowa z indywidualnie napalaną ceramiką od 2000 zł
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 1700 zł
Most 3-punktowy frezowany cyrkonowy od 5100 zł
Inlay/ Onlay/ Overlay kompozytowy 980 zł
Inlay/ Onlay/ Overlay cyrkonowy 1500 zł
Inlay/ Onlay/ Overlay E-max 1700 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy pojedynczy 500 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy złożony 600 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego pojedynczy 500 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego złożony 600 zł
Opracowanie zęba pod wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy 150 zł
Opracowanie zęba pod wkład koronowo-korzeniowy złożony 200 zł
Opracowanie zęba pod koronę 150 zł
Gingiwektomia przedprotetyczna 1 pkt. 150 zł
Korona tymczasowa bezpośrednia 150 zł
Korona tymczasowa pośrednia 350 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 200-400 zł
Zdjęcie korony 200 zł
Zdjęcie mostu 400-700 zł
Ponowne cementowanie korony 200 zł
Protezy
Proteza akrylowa osiadająca na 1 ząb 450 zł
Proteza akrylowa osiadająca do 3. zębów 650 zł
Proteza akrylowa osiadająca do 5. zębów 800 zł
Proteza akrylowa całkowita 1700 zł
Proteza szkieletowa 1950 zł
Proteza acronowa 2150 zł
Proteza szkieletowa na zatrzaskach od 3000 zł
Wymiana matrycy teflonowej w protezie na zatrzaskach (1 matryca) 350 zł
Podścielenie płyty protezy 400 zł
Protezy na implantach
Proteza na 2 implantach (zaczepy kulowe lub lokatory, cena bez implantów) od 4200 zł
Proteza na 4 implantach (zaczepy kulowe lub lokatory, cena bez implantów) od 5500 zł
Proteza oparta na belce lanej od 6000 zł
Proteza oparta na belce frezowanej od 7000 zł

Usługi anestezjologiczne

Konsultacja anestezjologiczna 120 zł
Narkoza/ znieczulenie ogólne (pierwsza godzina) 1450 zł
Narkoza/ znieczulenie ogólne (każde rozpoczęte 30min.) 725 zł
Wszystkie usługi stomatologiczne wykonywane w narkozie cennik + 20%
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu N2O (gaz rozweselający):
- pierwsze rozpoczęte 45 min. 200 zł
- każde kolejne 30 min. 100 zł

Diagnostyka radiologiczna

Zdjęcie RTG zęba (pojedyncze zębowe) 50 zł
Zdjęcie Pantomograficzne (Pantomogram) 100 zł
Zdjęcie Cefalometryczne (Cefalometria) 100 zł
CBCT szczęki (Tomografia 3D szczęki) 190 zł
CBCT żuchwy (Tomografia 3D żuchwy) 190 zł
CBCT wycinka łuku 140 zł

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów metodą nakładkową (Clear Aligner) 1100 zł/set
Laserowe wybielanie zębów metodą gabinetową 1200 zł
Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta) 200 zł
Wybielanie zęba martwego (każda kolejna wizyta) 100 zł

Stomatologia estetyczna

Bonding / flow injection (w cenie planowanie cyfrowe oraz modele 3D) 750 zł/ ząb
Licówka pełnoceramiczna 2000 zł
Licówka pełnoceramiczna (indywidualna koncepcja pacjenta) od 2200 zł
Cyfrowe wyciski 130 zł
Cyfrowe projektowanie uśmiechu 700 zł
Wax-up z drukarki 3D 400-600 zł
Mock-up z drukarki 3D 400-600 zł

Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna (do 45min.) 150 zł
Plan leczenia ortodontycznego 200 zł
Skany/ wyciski (modele diagnostyczne) 150 zł
Depropgramacja SSZ płytką Koisa przed rozpoczęciem leczenia + rejestracja zwarcia oraz wizyty kontrolne 1000 zł
Aparat metalowy 2200 zł/ 1 łuk
Aparat metalowy szampański 2500 zł/ 1 łuk
Aparat estetyczny (ceramiczny lub szafirowy) 3000 zł/ 1 łuk
Aparat bezligaturowy (samoligaturujący) metalowy 3000 zł/ 1 łuk
Aparat bezligaturowy (samoligaturujący) estetyczny 3900 zł/ 1 łuk
Aparat metalowy 2*4 (fragmentaryczny) 1000 zł/ 1 łuk
Aparat estetyczny 2*4 (fragmentaryczny) 1500 zł/ 1 łuk
Leczenie nakładkami 7000-19000 zł
Kontrola aparat stały 1 łuk 250 zł
Kontrola aparat stały 2 łuki 300 zł
Łuk powlekany (dopłata do wizyty) 50zł/ 1 łuk
Kontrola po zdjęciu aparatu (3 pierwsze kontrole odpłatne, kolejne bezpłatne) 150 zł
Retencja
Zdjęcie aparatu stałego 250 zł/ 1 łuk
Retainer stały 450 zł/ 1 łuk
Szyna retencyjna/ płytka retencyjna 500zł
Zdjęcie stałego retainera 250 zł/1 łuk
Doklejenie retainera 1 punkt 100 zł
Naprawa uszkodzonego zamka 150 zł
Pierwsza naprawa (bez kupowania nowego zamka) 0 zł
Ponowne klejenie zamka/ pierścienia 100 zł
Kontrola CAD co 8 tyg. 200 zł
Kontrola - aparat ruchomy 1 łuk 150 zł
Kontrola - aparat ruchomy 2 łuki 200 zł
Dodatkowe aparaty/elementy 100 zł
RPE Philosphy projektowany w 3D 1600 zł
Ekspander SPE na dwóch mini implantach 950 zł
Mini-implant ortodontyczny (TAD) 550 zł
Monoblock 750 zł
Twinblock 1300 zł
Klammt 750 zł
Bionator Baltersa 800 zł
Frankl 900 zł
Aparat GMD obustronny 1500 zł
Aparat GMD jednostronny 1200 zł
Aparat do dystalizacji 1000 zł
Rotator trzonowców 550 zł
Expander 750 zł
Łuk podniebienny (typ Goshgarian) 500 zł
Łuk językowy 450 zł
Płytka Nance’a 800 zł
Hyrax/Hass 1100 zł
Expander Marco - Rosa 1000 zł
Q-helix/ Pendulum 850 zł
Wyciąg zewnątrzustny (Headgear) 450 zł
Zapora językowa 550 zł
Utrzymywacz przestrzeni (lutowany do pierścienia) 450 zł
Dodatkowy element stały (cleat językowy, guziczek, sprężynka, rurka) 60 zł
Założenie separatorów 0 zł
Stripping 60 zł
Rekonturing 60 zł
Aparaty ruchome
Płytka Schwarza 800 zł
Dodatkowa śruba prosta/specjalna 40 zł/110 zł
Maska twarzowa 700 zł
Trainer 550 zł
Płytka przedsionkowa 170 zł
Płytka przedsionkowa z zaporą 360 zł
Kontrola aparatu ruchomego 1 aparat 170 zł
Kontrola aparatu ruchomego 2 aparaty 220 zł
Dopasowanie/naprawa aparatu ruchomego przez technika 300 zł

Periodontologia

Konsultacja periodontologiczna 70 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej - 1 wizyta 100 zł
Płukanie kieszonki z aplikacją leku 130 zł
Badanie histopatologiczne 200 zł
Wyłuszczenie mukoceli (mucocele) 450-600 zł
Usunięcie kamienia ze ślinianki od 400 zł
Plastyka wędzidełka (laser) od 500-600 zł
Szynowanie zębów włóknem szklanym 1 ząb 150 zł
Gingiwektomia (estetyczna) 1 ząb 150 zł
Kiretaż zamknięty do 3. zębów 320 zł
Kiretaż zamknięty powyżej 3-6 zębów od 500 zł
Kiretaż otwarty do 3. zębów 890 zł
Kiretaż otwarty powyżej 3-6 zębów od 1100 zł
Zabieg płatowy + regeneracja kości – mały od 1900 zł
Zabieg płatowy + regeneracja kości – duży od 2200 zł
Pogłębienie przedsionka jamy ustnej 800 zł
Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z przeszczepem 1600 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej (dokoronowe przesunięcie płata) 1 ząb 990 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej (dokoronowe przesunięcie płata) 2 zęby 1200 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej (dokoronowe przesunięcie płata) 3 zęby 1400 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej z biomateriałem 1 ząb od 1600 zł
Gingiwoplastyka (plastyka dziąseł) do 3. zębów 550 zł
Gingiwoplastyka (plastyka dziąseł) do 6. zębów 880 zł
Gingiwoplastyka z osteoplastyką do 3. zębów 1000 zł
Gingiwoplastyka z osteoplastyką do 6. zębów 1700 zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba jednokorzeniowego 330 zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba wielokorzeniowego 440 zł
Kortykotomia (1 ząb) 650 zł
Kortykotomia (2-3 zęby) 850 zł
Kortykotomia (ćwiartka) 1100 zł
Kortykotomia (1 łuk) 1800 zł

Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna (do 20min.) 70 zł
Znieczulenie 50 zł
Polishing 80 zł
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym 150-200 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym 160-200 zł
Dewitalizacja ze znieczuleniem 110 zł
Lakowanie 150-200 zł
Lakierowanie zębów (fluoryzacja) 150 zł
Oczyszczenie zębów + fluoryzacja 200 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 150-250 zł
Otwarcie zęba ropnego 110 zł
Badanie po urazie 110 zł
Instruktaż higieny 50 zł
Amputacja przyżyciowa 170 zł
Wypełnienie po amputacji 170 zł
Leczenie pośrednie 110 zł
Szynowanie zębów po urazie (za 1 ząb) 130 zł

Leczenie bruksizmu

Konsultacja (do 45min) 150 zł
Szyna M.A.G.O 3500 zł
Bioorteza 4000 zł
Wizyta kontrolna 100 zł
Ekwilibracja 300 zł